Кратък фирмен профил

Про Машинъри АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Керамика No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204018446
Капитал (лв.): 80 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Общи събрания: Последно - 30.11.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с машини и резервни части във всички отрасли на леката промишленост и селското стопанство, ремонт и поддръжка на машини, съоръжения, селскостопански инвентар. разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, строителство, модернизация и реконструкция на недвижими имоти, технологични линии за производства в хранителната и други отрасли на леката промишленост, както и в селското стопанство. изработване на отливки от различни видове метали, изрязване, огъване, разпробиване на метали и профили, както и други форми на металообработване. изработка, доставка и монтаж на алуминиеви и рvс профили, дограми, мебели и друго обзавеждане за домашни и стопански нужди. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност, по смисъла на чл.1 от търговския закон и другите действащи нормативни актове. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина
 

02.10.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.09.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.01.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.10.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.08.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.05.2003: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 320 пъти
[2016: 75, 2015: 15, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 65, 2011: 33, ... ]