Кратък фирмен профил

Мусала 2000 АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Христо Максимов 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130218155
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Общи събрания: Последно - 30.05.2018  Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на химически източници на ток, слънчеви батерии, стоки за бита, производство на механични, пластмасови детайли, инструментална екипировка и технологично оборудване, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на продукция с двойно предназначение (след получаване на разрешение), бартерни сделки, търговско посредничество, комисионерство и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.02.2010: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.10.2009: Мусала-2000 АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
02.10.2009: Мусала-2000 АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Мусала - 2000" - АД, Самоков, на...
20.01.2006: Съветът на директорите на "Мусала - 2000" - АД, Самоков, на...
08.02.2005: Съветът на директорите на "Мусала - 2000" - АД, Самоков, на...
21.05.2004: На завършилия във вторник пети централизиран публичен търг за...
26.08.2003: Съветът на директорите на "Мусала 2000" - АД, Самоков, на...
03.12.2002: "Мусала - 2000" - АД, Самоков, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ...
04.10.2002: Съветът на директорите на "Мусала - 2000" - АД, Самоков, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 635 пъти
[2016: 184, 2015: 31, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 125, 2011: 61, ... ]