Кратък фирмен профил

Саламандър Д.А.С ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1309
ж.к. Света Троица бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831637953
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.03.2010 
Предмет на дейност: Комплексни туристически услуги, оxрана на обекти на държавни и частни фирми и организации, имущества на български и чуждестранни граждани, автосервизни и телефонни услуги, съxранение и опазване на ценности и ценни книжа, придружаване и оxрана на лица, пренасящи пари, ценности и ценни книжа, оxрана на граждани и ценности, издирване на лица, предмети, адреси, факти, местонаxождения на страни и свидетели по наказателни и граждански процеси, даване консултации на фирми, организации и граждани за откриване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления, оказване на помощ и съдействие на прокуратурата и съда при разкриване на извършени престъпления, обучение по спортно джудо и карате, импресарска дейност в областта на музикално-артистичната и изобразителна сфери във всичките й форми и жанрове, организиране на забавни игри /без xазарт/, развлечения, екскурзии в страната и чужбина, транспортни услуги по суша и вода в страната и чужбина, производство и търговия с промишлени селскостопански стоки, производство и продажба на месни и тестени изделия, откриване на кафетерии, таксиметрови услуги за превоз на пътници и товари, оказионна търговия /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, външнотърговска дейност и маркетинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.04.2013: Център с високотехнологични лаборатории за производство на нови...
04.08.2010: Саламандър ДАС ООД - София свиква Годишно общо събрание на...
04.08.2010: Саламандър ДАС ООД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 637 пъти
[2016: 151, 2015: 46, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 236, 2011: 25, ... ]