Кратък фирмен профил

Хлебо 2000 АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Три чучура-център, бл. 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123528958
Капитал (лв.): 350 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, пакетиране и опаковане на xранителни продукти, производство на xлебни и сладкарски изделия, на готови и полуготови xрани, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, както и всякакъв вид дейност, незабранена от закона, която по своята същност следва да се води по търговски начин, а за дейностите под разрешителен и лицензионен режим, след надлежното разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.09.2010: Хлебо - 2000 АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Хлебо - 2000 АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
26.02.2008: Съветът на директорите на "Хлебо - 2000" - АД, Стара Загора, на...
27.01.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.01.2005: Съветът на директорите на "Хлебо - 2000" - АД, Стара Загора, на...
07.09.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.07.2003: Съветът на директорите на "Хлебо - 2000" - АД, Стара Загора, на...
20.05.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.11.2002: Съветът на директорите на "Хлебо - 2000" - АД, Стара Загора, на...
01.11.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 720 пъти
[2016: 250, 2015: 46, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 162, 2011: 44, ... ]