Кратък фирмен профил

СВМ-България ЕООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Яков Крайков 27, вх. А, офис 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128056924
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Предмет на дейност: Монтаж на промишлено инфрачервено газово керамично отопление. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни и спедиционни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция, изграждане на тръбопроводни и газови отоплителни инсталации.
 

21.03.2006: СВМ – България ЕООД осъществява внос на газово-керамични...
26.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.07.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2001: "ХЗБ - Перник" /бивш завод за феромагнити/, започва реализация...
09.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.11.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 185 пъти
[2016: 67, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 5, ... ]