Кратък фирмен профил

Магма 97 АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Проф. Асен Златаров 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126103211
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.05.2012 
Предмет на дейност: Геоложки проучвания и разработване на находища на подземни богатства и други полезни изкопаеми, вътрешна и външна търговия, транспортни услуги, инвестиране, проектиране, строителство и инженеринг, представителство, посредничество и агентство и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение от държавен или друг орган.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.02.2013: “Каолин” АД отчита нетни приходи от продажби на консолидирана...
05.03.2010: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.03.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.07.2009: Магма 97 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.07.2009: Магма 97 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.12.2008: Приходите от продажби на "Каолин" са се увеличили с 26% до 108.2...
09.06.2008: С решение на Министерския съвет от 29.05.2008 г. дъщерното на...
06.06.2008: Дъщерното дружество на Каолин АД – Магма-97 АД, получи...
12.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 524 пъти
[2016: 80, 2015: 38, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 183, 2011: 32, ... ]