Кратък фирмен профил

Титан БКС ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Съединение 71, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127016841
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.09.2001 
Предмет на дейност: Събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) в съответните депа; разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини - стъкло, хартия, желязо, пластмаса и др.; паркоустройство; зелено строителство, благоустрояване; дезинфекция; дезинсекция; дератизация и др.; почистване на улиците, миене и метене, зимно снегопочистване; изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране; преработка и рециклиране на тбо и други дейности незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
08.07.2016: „Титан БКС" ще изтегли всичката си налична техника и съдове за...
29.02.2016: София търси кой да чисти "Люлин" и "Младост" срещу 80...
03.02.2016: Шуменският кмет Любомир Христов отряза сметосъбиращата фирма...
28.04.2015: Фирми на "Титан АС" на Димитър Борисов и Иво Иванов и на братята...
08.11.2013: Над 60 дръвчета червен американски дъб бяха засадени по...
15.03.2013: Никой не поиска да купи имоти на боса на ЦСКА Арбанашките гори...
04.02.2013: Два горски масива край великотърновското село Арбанаси са...
06.01.2011: Кметът на Шумен Красимир Костов първи обяви война на ВИП...
27.04.2010: Четиринадесет фирми и консорциуми се борят за минимум 60 млн....
28.01.2010: Община Шумен не контролира работата на "Титан-БКС". Има сериозни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 427 пъти
[2016: 96, 2015: 21, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 122, 2011: 36, ... ]