Кратък фирмен профил

Нитек ЕООД - София


Контакти

София, 1836
ж.к. Левски Г, ул. Поп Грую бл. 46 (до бл.47)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831189368
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност с xранителни и промишлени стоки, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина, реекспортни, бартерни и комисионни сделки, транспортни услуги, строително-ремонтни услуги за граждани и фирми, битови услуги за населението, покупко-продажба на недвижими имоти, организация на спортни и атракционни мероприятия, забавни игри/без xазарт/, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 245 пъти
[2016: 89, 2015: 36, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 63, 2011: 4, ... ]