Кратък фирмен профил

Интермедика АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Христо Смирненски 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130253359
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество; покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; консултантски, маркетингови и информационни услуги; всякакви търговски сделки, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.09.2009: Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Интермедика АД -...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2009: Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Интермедика АД -...
27.06.2008: Съветът на директорите на Самостоятелна медико-диагностична...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.06.2007: Съветът на директорите на Самостоятелна медико-диагностична...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.06.2006: Съветът на директорите на Самостоятелна медико-диагностична...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 779 пъти
[2016: 240, 2015: 80, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 148, 2011: 70, ... ]