Кратък фирмен профил

Минерали Индустриали България ООД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 41 А, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107518605
Капитал (лв.): 980 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Проучване, минно дело, извличане (при спазване на закона), обработка, продажба (вкл. внос и износ) и препродажба на промишлени минерали, реализация и ръководство на заводи за обработка на минерали, както и придобиване на участия в минни дружества в страната и във всяка друга държава, проектиране, закупуване, построяване, заемане, продажба и инсталиране на всякакви промишлени съоръжения и машини, проекти на геоложки, минни и промишлени проучвания (при спазване на изискванията на закона), представителства със или без депозиране с фирми, които преработват както подобни и близки суровини, така и машини за изследване, проучване, обработване и преработване на минерали, действие в качеството на агент при търговията с минерали и посоченото оборудване, всякаква търговска и промишлена дейност, дейност, свързана с движимо имущество и недвижими имоти, която е свързана пряко или непряко с дейността на дружеството.
 

16.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
06.07.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.09.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.04.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2001: Ново българско-италианско предприятие за преработка и...
19.01.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 201 пъти
[2016: 58, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 8, ... ]