Кратък фирмен профил

Интерион АД - Костинброд


Контакти

Костинброд, 2230
ул. Шести септември 9, п. к. 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130558019
Капитал (лв.): 2 700 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 05.01.2009 
Предмет на дейност: Производство и търговия със захарни и млечни изделия, шоколадови и бисквитени изделия и изобщо захарни продукти, както и всякакви месни продукти, представителство на чуждестранни и местни фирми, занимаващи се с производство и търговия на същите или сходни изделия и тяхното предлагане в страната и в чужбина, внос, износ и търговия с продукти и суровини от всякакво естество, покупка на стоки с цел препродажба в оригинален или преработен вид в страната или в чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки с откупуваните стоки или стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни сделки, експедиране и транспорт, лизинг за откупуваните стоки или стоки от собствено производство, както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени със закон.
 

22.01.2009: Интерион АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2009: Интерион АД - Костинброд свиква Извънредно общо събрание на...
25.04.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.03.2007: След като в края на миналата седмица борсата временно спря от...
06.02.2007: "Интерион" - АД, Костинброд, на основание чл. 194 ТЗ обявява, че...
07.04.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
23.01.2004: Съветът на директорите на "Интерион" - АД, София, на основание...
20.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 672 пъти
[2016: 80, 2015: 22, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 171, 2011: 82, ... ]