Кратък фирмен профил

Идънред България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 137, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130526402
Капитал (лв.): 2 841 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 31.08.2009 
Предмет на дейност: Производство, обработка, търговия, реклама, разпространение и предоставяне на услуги и/или ваучери за услуги и/или смарт карти за своя сметка и/или като посредник в различни области, като например обществено хранене и/или хранителна дейност, дейност по мотивация и организиране на пътувания на работници и служители, всякаква друга дейност, незабранена със закон; производство, обработка, търговия, реклама, разпространение и предоставяне на услуги и/или ваучери за услуги, вкл. ваучери за храна, и/или смарт карти, за своя сметка и/или като посредник в различни области, като например обществено хранене и/или хранителна дейност, дейност по мотивация и организиране на пътувания на работници и служители и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лицензия по отношение на някоя дейност, такава дейност ще се извършва след получаването на такова разрешение (лицензия).
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.10.2013: Два от операторите на ваучери за храна обединяват бизнеса...
19.03.2010: "Скания Файнанс България" ЕООД вече не дава на работниците си...
21.10.2009: Аккор Сървисиз България АД - София свиква Годишно общо събрание...
21.10.2009: Аккор Сървисиз България АД - София свиква Извънредно общо...
21.10.2009: Аккор Сървисиз България АД - София свиква Извънредно общо...
21.10.2009: Аккор Сървисиз България АД - София свиква Годишно общо събрание...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 403 пъти
[2016: 102, 2015: 38, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 179, 2011: 6, ... ]