Кратък фирмен профил

Телетек Електроникс АД - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Хладилника, ул. Сребърна 14 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130529900
Капитал (лв.): 8 650 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 21.05.2012 
Продукти и услуги:
Фирма " Телетек Електроникс" АД е високотехнологичен производител на пълна гама от охранителни и пожароизвестителни системи.
Предмет на дейност: Научноизследователска, развойна, проектантска, производствена, инженерингова и сервизна дейност в областта на електрониката и програмните продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешен и международен транспорт, всякакви съпътстващи, подпомагащи или други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.03.2009: Телетек Електроникс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2009: Телетек Електроникс АД - София свиква Извънредно общо събрание...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.11.2006: "Телетек" откри в края на миналата седмица новия си...
19.10.2006: Финансовият инвеститор "Глобал файнанс" ще вложи чрез фонда си...
19.10.2006: Чрез своя Фонд „Растеж” Global Finance инвестира в „Телетек...
19.10.2006: „Телетек Груп” АД Бизнесът стартира през 1991г., когато г-н...
28.07.2006: SEAF (Small Enterprise Assistance Fund) Caresback - инвестирани...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.03.2006: Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд - Първа...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 485 пъти
[2016: 215, 2015: 99, 2014: 99, 2013: 199, 2012: 335, 2011: 337, ... ]