Кратък фирмен профил

Българска захар Долна Митроплолия ЕООД - Долна Митрополия


Контакти

Долна Митрополия, 5855
ул. Заводска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130280655
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност с промишлени стоки, производство, преработка и реализация на стоки и услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.08.2009: В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно...
13.03.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.10.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.01.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.12.2006: С решение N7/11.12.2006 година по Ф.Д.N6175/2000 година на...
28.11.2006: След седемгодишен престой рафинерията за добиване на захар в...
17.02.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 503 пъти
[2016: 176, 2015: 24, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 113, 2011: 28, ... ]