Кратък фирмен профил

Хидроинжект ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Драгоман 74
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130570053
Капитал (лв.): 255 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Строително-монтажна и ремонтна дейност в страната и в чужбина, научноизследователска и технологична, стопанска, проектно-проучвателна, конструкторска дейност, авторски надзор, маркетинг, лизинг, транспортна дейност в страната и в чужбина, отдаване под наем на авто- и строителни машини, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

24.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 823 пъти
[2016: 259, 2015: 31, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 113, 2011: 95, ... ]