Кратък фирмен профил

Мармет АД - София


Контакти

София, 1113
кв. Изгрев, ул. Чехов 24, ет.2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204566784
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Инженеринг, научни изследвания, разработка и внедряване, проучване и комплексно проектиране, реконструкция и модернизация, авторски надзор в областта на жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради, телефонни мрежи - селищни, междуселищни и оптични, съобщителни сестеми, атц, мултиплексна техника - аналогова и цифрова и контактни мрежи за ж.п. и градски транспорт, осветление на гари, паркове, улици и пътища, направа на силнотокови и слаботокови инсталации на сгради, пожароизвестителни, пожарогасителни, охранителни и заземителни системи, производство на материали, изделия и конструкции, експлоатация на подемно - транспортна и пътно - строителна техника, транспорт на материали, изделия, конструкции, продукти и стоки за широко потребление, маркетингова, рекламна, външнотърговска дейност внос - износ, лизинг, представителство на чужди фирми, посредническа дейност и съдействие за излизане на международни пазари, участие в съдружие с други фирми, бартерни операции, изпращане на работници зад граница, изработване на оферти и участие в търгове в страната, чужбина, информационни и комплексни преводни услуги, хотелиерство, експлоатация на магазини и ресторанти, производство и пласмент на декоративни храни. изпълнение на мерки и дейности за повишаване на енергийна ефективност, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат/еsсо услуги/ и всичко незабранено от закон с право да се конкретизира.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.10.2019: НКЖИ ще подпише договор за изграждане на жп линията Пловдив –...
04.05.2017: Започва строежът на метрото от "Овча купел" до "Горна баня" На...
14.09.2016: НКЖИ възложи пореден договор за над 28 млн. лв. на "Водстрой...
04.07.2016: Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства 6.04...
20.02.2014: Правим нови оптични трасета за бърз интернет Нови оптични...
20.02.2014: Изграждането на мрежата за супербърз интернет у нас ще трябва да...
09.05.2013: 13 кандидати за изграждане на оптични магистрали на...
27.10.2005: "Главболгарстрой", "ГБС - София" (68% собственост на...
19.08.2004: СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА РУСЕ И ФИРМА...
16.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 418 пъти
[2016: 480, 2015: 49, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 195, 2011: 152, ... ]