Кратък фирмен профил

Акумпласт АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Свещеник П. Атанасов 20, п.к. 154
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124031674
Капитал (лв.): 50 631
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.08.2018 
Предмет на дейност: Производство на пластмасови изделия и търговия в страната и чужбина. Рециклиране на пластмаси.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
30.01.2019: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи...
29.10.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи...
02.08.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) На проведено извънредно ОСА от...
23.07.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи...
29.06.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) В БФБ-София АД са постъпили материали...
29.06.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи копие...
18.06.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) На проведено редовно ОСА от...
09.05.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) В БФБ-София АД са постъпили материали...
09.05.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи копие...
24.04.2018: Акумпласт АД-Добрич (6AK) Акумпласт АД-Добрич представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 682 пъти
[2016: 250, 2015: 81, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 358, 2011: 217, ... ]