Кратък фирмен профил

ЛС Комерс ООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Строител 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824126289
Капитал (лв.): 43 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия
Предмет на дейност: Производство, преработка, търговия с всякакви незабранени със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни операции, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално), откриване на търговски обекти, битови услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, складова, спедиционна, лизингова, рекламна, сервизна, предприемаческа, инженерингова, информационна, маркетингова дейност, комисионна и оказионна търговия (без паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни), превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, издателска, печатарска, научноизследователска и приложна дейност, разработване и производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, технологично оборудване, проектиране, строително-монтажни работи, консултантски, технологични и финансово-счетоводни услуги.
 

18.10.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
25.01.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.08.1997: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.03.1996: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 611 пъти
[2016: 315, 2015: 45, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 115, 2011: 22, ... ]