Кратък фирмен профил

МТМ ООД - Русе


Контакти

Русе, 7001
ул. Свети Димитър Басарбовски 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117041974
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Консултантска, инвестиционна, инженерингова, проектантска, научноизследователска, производствена, търговска и външноикономическа дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, комисионни, туристически и консигнационни услуги на физически и юридически лица, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки в сферата на промишлеността, стоките за бита и интелектуална собственост върху промишлени образци и търговски марки, промишлено коопериране с цел производство и търговска дейност в сферата на машиностроенето, битовата техника и малогабаритната селскостопанска техника, приспособена за ползване от средноголеми кооперации и частни земеделски стопани, проектиране и изграждане на малки и средни предприятия за производство на машиностроителна продукция и за производство и преработка на полуфабрикати и консерви от селскостопанска, растителна и животинска продукция, търговия с недвижими имоти и ценни книжа; дружеството, спазвайки законите на страната, да придобива собственост и вещни права върху недвижими имоти.
 

29.07.2013: Нова пещ ще позволи на русенска фирма да произвежда цилинрови...
27.03.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.02.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
27.10.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.02.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 171 пъти
[2016: 179, 2015: 55, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 225, 2011: 184, ... ]