Кратък фирмен профил

Вратица Враца АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Индустриална 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106547632
Капитал (лв.): 759 271
 
 
 

Отрасъл: Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Общи събрания: Последно - 06.06.2012 
Предмет на дейност: Обработка на тъкани, багрене, печатане и конфекциониране на текстилни продукти, търговско посредничество, представителство и агентство, вътрешно- и външноикономическа дейност, транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.08.2016: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
01.08.2016: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
28.04.2016: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
31.07.2015: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
03.11.2014: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
31.10.2013: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
03.04.2013: Вратица АД-Враца /в несъстоятелност/ (4VR) Вратица АД-Враца /в...
30.10.2012: Вратица АД-Враца (4VR) Вратица АД-Враца представи тримесечен...
12.03.2010: В Агенцията по вписванията е регистрирано на 10 март вливането...
12.03.2010: Кризата накара и "Доверие обединен холдинг" да прибегне до...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 778 пъти
[2016: 246, 2015: 84, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 388, 2011: 230, ... ]