Кратък фирмен профил

Варна плод АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
ул. Акад. Курчатов 1, п.к. 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103106697
Капитал (лв.): 52 709
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Тържище Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя и свързаните с тази дейност услуги - складови, хладилни площи, транспортна, агентийна и маркетингова дейност, амбалаж, разфасовка, пакетаж и др.; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
01.07.2019: Варна-плод АД-Варна (4V5) На проведено редовно ОСА от...
28.05.2019: Варна-плод АД-Варна (4V5) В БФБ АД са постъпили материали за...
23.05.2019: Варна плод АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
22.06.2018: Варна-плод АД-Варна (4V5) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2018: Варна-плод АД-Варна (4V5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
14.02.2018: Днес стартира търговията с още 4 борсово търгувани фонда на...
03.07.2017: Варна-плод АД-Варна (4V5) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017...
31.05.2017: Варна-плод АД-Варна (4V5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 399 пъти
[2016: 674, 2015: 285, 2014: 142, 2013: 285, 2012: 684, 2011: 422, ... ]