Кратък фирмен профил

Подемкран АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Генерал Николов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107538038
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 23.07.2012 
Предмет на дейност: Машиностроителна и металообработваща промишленост, производство на подемно-транспортни съоръжения, кранове и кранови компоненти, всякакви видове продукти на машиностроенето, леката и тежката индустрия и сервизна дейност в страната и в чужбина, маркетингова, инженерингова, научно-развойна, внедрителска и други дейности, изследователска и лизингова дейност, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
10.12.2014: Машиностроителните ни предприятия, които изнасят за Русия, са...
04.04.2014: През 2021 г. в габровската фирма “Подемкран” АД ще празнуват...
15.07.2013: Около 300 млн. лв. инвестиции може да привлече Габрово до 2020...
24.10.2012: Производителят на кранови компоненти "Подем Габрово" ще трябва...
27.03.2012: Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции...
16.10.2009: Подемкран АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.09.2008: Правителството даде ход на нова, втора процедура по отдаване на...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 980 пъти
[2016: 331, 2015: 108, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 380, 2011: 265, ... ]