Кратък фирмен профил

Ита Инженеринг ООД - София


Контакти

София, 1766
ул. Панорама София No 5, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121104512
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Проектиране, конструиране, внедряване, производство, маркетинг, търговия и сервиз на изчислителни, информационни, съобщителни аудио­визуални и сигнално-охранителни системи, системи за автоматизация на инженерния труд и на технологични и производствени прооцеси и други специални слаботокови системи за гражданско и промишлено строителство; консултации и обучение на кадри във връзка и за осъществяване на тази дейност; разработване и разпространение на програмни и информационни продукти; програмни и информационни услуги; трансфер на технологии; лизингова дейност; бартерни операции; представителство на чуждестранни фирми и съвместни операции на трети пазари, външно- и вътрешнотърговска дейност, представителство, услуги и всякаква търговско-стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.08.2019: Пътната агенция може да плати два пъти за един и същ ремонт На...
17.10.2016: Груба чиновническа грешка е причината видеонаблюдението на...
15.04.2014: Атос България внедри SAP ERP в ИТА Инженеринг Оптимизиране на...
16.12.2013: Водещи технологични компании искат да изграждат центъра за...
15.08.2013: КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на...
20.05.2013: 9 са кандидатите за автоматизирано събиране на трафик...
15.10.2007: „Моникомп България” ЕООД предложи цена от 914 395 лв. без ДДС за...
18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.09.2005: Васил Ботушаров е роден в Стaра Загора. Завършил е ТУ в София,...
09.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 550 пъти
[2016: 224, 2015: 14, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 70, 2011: 53, ... ]