Кратък фирмен профил

Енигма Инвест АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123020073
Капитал (лв.): 2 168 985
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 11.06.2018  Предстоящо - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими и движими вещи, проектиране, производство на строителни изделия и конструкции, строителство на жилища, промишлени и селскостопански сгради в страната и в чужбина, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички търговски сделки, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
18.05.2010: Енигма Инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
11.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
31.10.2008: Съветът на директорите на “Юнайтед пропъртис БГ” - АД, София, на...
19.05.2008: В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно...
28.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.03.2008: В края на 2007 г. „Мел Инвест Холдинг” АД притежава акционерен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 919 пъти
[2016: 306, 2015: 85, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 183, 2011: 65, ... ]