Кратък фирмен профил

Туристическа агенция Солвекс ЕООД - София


Контакти

София, 1142
бул. Васил Левски 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121389755
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, комплексно туристическо обслужване, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг и реклама, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, транспортна и спедиционна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

08.06.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.02.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 617 пъти
[2016: 262, 2015: 51, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 158, 2011: 14, ... ]