Кратък фирмен профил

Зарена АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Нестор Абаждиев 39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120008977
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с кожено-галантерийни изделия, придобиване и управление на дялови участия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионна и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, извършване на таксиметрови превози на хора и товари, всякакви други, незабранени от закона сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
28.01.2014: Три пловдивски фирми са сред десетте български дизайнерски...
30.06.2010: Зарена АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.01.2009: Зарена АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.09.2008: Съветът на директорите на “Зарена” - АД, Пловдив, на основание...
25.07.2006: Съветът на директорите на "Зарена" - АД, Пловдив, на основание...
16.09.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с чл....
17.06.2005: Съветът на директорите на "Зарена" - АД, Пловдив, на основание...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Зарена" - АД, Пловдив, на основание...
17.02.2004: Съветът на директорите на "Зарена" - АД, Пловдив, на основание...
29.07.2003: Съветът на директорите на "Зарена" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 993 пъти
[2016: 326, 2015: 90, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 144, 2011: 97, ... ]