Кратък фирмен профил

Спидекс ООД - София


Контакти

София, 1797
ж.к. Младост бл. 98 В, вх. А, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121515339
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Предмет на дейност: Консултантска, спедиторска и транспортна дейност, агентство на авиокомпании, представителство, туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, услуги и всякаква дейност, незабранена със закон.
 

26.11.2014: Четири самолета, натъпкани догоре с оръжие, заминаха от София за...
27.05.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
30.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 228 пъти
[2016: 122, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]