Кратък фирмен профил

Адиан ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Околчица 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010952094
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Проектантска, строителна, ремонтна, монтажна, благоустройствена, комунална, битова и инженерингова дейност в страната и в чужбина, външноикономическа и търговска дейност, маркетинг, посредничество, представителство, комисионерство, агентство, туризъм, рекламна, импресарска, сервизна дейност и услуги, транспортна, спедиторска и селскостопанска дейност, производство, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и в чужбина, научно-приложна и внедрителска дейност, покупко-продажба на ценни книжа, лизингова, складова, издателска и печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, юридически консултации.
 

18.03.2010: Договорите с компаниите – концесионери, които събират и извозват...
04.11.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.04.1999: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.02.1996: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.08.1993: Варненският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
29.09.1992: Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1...
28.09.1990: Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 271 пъти
[2016: 142, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 61, 2011: 3, ... ]