Кратък фирмен профил

Отис лифт ЕООД - София


Контакти

София, 1680
ул. Пирин 40 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831826594
Капитал (лв.): 6 250
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Производство, сглобяване, конструиране, проектиране, разработване, продажба, монтаж, ремонт, модернизация, поддръжка, внос и износ на асансьори и повдигащи системи, вкл. компоненти и резервни части за тях, производство, проектиране, ремонт, монтаж, внос и износ на ескалатори и подвижни пътеки, вкл. компоненти и резервни части за тях, допълнителни консултантски, кетърингови, транспортни и хотелиерски услуги във връзка с основния предмет на дейност на дружеството, придобиване на участие в други юридически лица, участие в учредяване на дъщерни дружества или сдружаване с други лица съгласно действащите закони и участие в търговската дейност съвместно с други лица.
 

22.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
30.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 304 пъти
[2016: 52, 2015: 25, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 114, 2011: 38, ... ]