Кратък фирмен профил

Ойропак ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Златен рог 22, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121517062
Капитал (лв.): 750 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, външноикономически сделки, изкупуване, внос, износ на черни и цветни метали (след съответен лиценз), реекспорт, бартер, търговско представителство и посредничество, митническо агентство, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизинг, извършване на туристически, хотелиерски, печатарски, програмни, информационни, импресарски, продуцентски, рекламни услуги, селскостопанско производство, всякакви незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
31.08.2016: Една добра година за консервната промишленост Браншът отчита...
30.08.2010: Опасно находище в Ихтиманско носи риск от рак, 2 министерства...
19.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.05.2006: Решение № 5 - ПР/2006 г. Министерство на околната среда и...
09.05.2006: РАЗРЕШЕНИЕ № 381 от 20 октомври 2004 г. за проучване на...
13.04.2006: С решение от 13.04.2006 г. вписа клон на дружество с ограничена...
21.12.2005: Концесии за подземни богатства Концесионер РМС № дата...
14.10.2005: Правителството реши да предостави на концесия за 35 години...
16.06.2005: Ойропак ООД ще извършва проучвателна дейност в площта "Белица",...
18.03.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 829 пъти
[2016: 380, 2015: 44, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 163, 2011: 37, ... ]