Кратък фирмен профил

Нико-86 - Лъчезар Цветанов ЕТ - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Борово, бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030219270
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати
Предмет на дейност: Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 178 пъти
[2016: 76, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]