Кратък фирмен профил

Млечна промишленост АД - Бяла Слатина


Контакти

Бяла Слатина, 3200
Индустриална зона 2, парцел 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106036965
Капитал (лв.): 50 540
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Общи събрания: Последно - 31.07.2017 
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка на мляко, производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
28.05.2002: Съветът на директорите на "Млечна промишленост" - АД, Бяла...
21.03.2001: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 TЗ във връзка с § 5...
13.10.2000: Месец декември 15. 59 % от регистрирания капитал на "Млечна...
12.10.1999: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.03.1999: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.02.1999: Съветът на директорите на "Млечна промишленост" - ЕАД, Бяла...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 653 пъти
[2016: 253, 2015: 60, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 187, 2011: 30, ... ]