Кратък фирмен профил

Бохемия ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Стефан Малинов, бл. 1, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121305878
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Туристически агент Туроператор
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вътрешен и международен туризъм, вътрешен и международен транспорт, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други видове услуги , сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, незабранени със закон.
 

11.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
22.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.01.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 423 пъти
[2016: 220, 2015: 47, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 88, 2011: 4, ... ]