Кратък фирмен профил

Бебелан ООД - София


Контакти

София, 1112
ул. Елисавета Багряна 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130343155
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, маркетинг, ноу-хау, посредничество и агентство, лизинг, реекспорт, производство и разпространение на програмни продукти и материали, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 

14.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 355 пъти
[2016: 135, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 63, 2011: 25, ... ]