Кратък фирмен профил

Булмат ЕООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Малчика 4, ПК 240
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817041810
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Производство и търговия с бои, лакове, смоли, разредители, индустриална, строителна и битова химия, други дейности, незабранени със закон.
 

11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.02.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.10.2003: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.08.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.1998: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.03.1996: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.11.1993: Габровският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 431 пъти
[2016: 127, 2015: 37, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 166, 2011: 5, ... ]