Кратък фирмен профил

Книгоиздателска къща Труд ЕООД - София


Контакти

София, 1527
ул. Екзарх Йосиф 119
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831174131
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на вестници
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Издателска дейност-научнопопулярна и художествена литература, в т.ч. организиране и издаване на вестници и списания, както и аудио-визуални средства, рекламна дейност, маркетинг, предпечатна подготовка, транспортна дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

27.08.2015: Дни след като официализира медийната си собственост, депутатът...
07.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 656 ТЗ по т. д. №...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
07.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.12.1995: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 338 пъти
[2016: 129, 2015: 16, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 85, 2011: 13, ... ]