Кратък фирмен профил

Динакорд-България ЕООД - София


Контакти

София, 1164
ул. Ангел Кънчев 10, вх. Б, ет. 5, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831252990
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещни права с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, транспортна, спедиторска, складова, вътрешно- и външнотърговска и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

21.08.2017: Без търг "Галчев" ще изгради системата за сигурност в НДК за 12...
09.05.2014: Четири фирми участват в поръчката с предмет: “Закупуване на...
28.11.2012: Отново тръгва блокираният проект за Мултимедийния посетителски...
11.07.2008: Общо 4 фирми участваха в обявената от МДААР обществена поръчка с...
11.07.2008: Общо 4 фирми участваха в обявената от МДААР обществена поръчка с...
13.10.2005: Световноизвестната музикална компания "Ямаха" открива първия си...
18.02.2003: Според Росен Плевналиев, управител на Линднер България...
10.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.12.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 727 пъти
[2016: 197, 2015: 47, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 197, 2011: 43, ... ]