Кратък фирмен профил

Бриз АД - Севлиево [Ликвидация]


Контакти

Севлиево, 5402
ул. Стефан Пешев 133
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107005015
Капитал (лв.): 107 044
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на памучни и памучен тип тъкани и изделия от тях, "услуги на населението, складова дейност, всякаква дейност, незабранена със закон"
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
15.03.2011: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2011: Съветът на директорите на ”Бриз“ – АД, Севлиево, на основание...
02.08.2010: Бриз АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.05.2009: Бриз-Севлиево АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Бриз-Севлиево АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Бриз" - АД, Севлиево, на основание...
16.06.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Бриз" - АД, Севлиево, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 876 пъти
[2016: 293, 2015: 31, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 87, 2011: 104, ... ]