Кратък фирмен профил

Стойчеви 57 - 62 ООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Опълченец Димитър Ковачев 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201150791
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Транспортни услуги с леки и товарни автомобили; производство и продажба на селскостопанска продукция, комисионна и оказионна търговия, производство и продажба на сладкиши, кафе, безалкохолни и алкохолни напитки; дърводелски услуги и рязане на дърва; транспортна и товаро-разтоварна дейност; търговия с всички разрешени от законодателството стоки, внос и износ, услуги за населението; всички разрешени от законодателството дуризъм, хотелиерство, ресторантъорство, питейни заведения и завадения за развлечения и атракции; производство и търговия с кухненска и сладкарска продукция, тестени изделия /закуски, скара, ядки, безалкохолни напитки и кафе, търговско посредничество и представителство, търговия на едро с машини и оборудване за селското и горско стопанство и части за тях и други не забранени от законодателството дейности. основна дейност съгласно нкид е търговия на едро с машини и оборудване за селското и горско стопанство и части за тях.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 388 пъти
[2016: 120, 2015: 30, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 97, 2011: 26, ... ]