Кратък фирмен профил

Би Джей Ес ЕООД - София


Контакти

София, 1233
кв. Банишора, ул. Кавала, бл. 42, вх. В, ет. 7, ап. 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121355781
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, транспортна, спедиторска и туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

26.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 217 пъти
[2016: 107, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]