Кратък фирмен профил

ППС Имоти АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Горица 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131111996
Капитал (лв.): 2 579 408
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 07.06.2018  Предстоящо - 07.06.2019 
Предмет на дейност: Поддръжка и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на офиси и помещения, търговия с имоти, притежаване на дялови участия в търговски дружества и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.04.2010: ППС Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: ППС Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Съветът на директорите на "ППС - Имоти" - АД, София, на...
21.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.03.2006: Съветът на директорите на "ППС - имоти" - АД, София, на...
01.04.2005: Съветът на директорите на "ППС - Имоти" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 152 пъти
[2016: 288, 2015: 72, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 197, 2011: 128, ... ]