Кратък фирмен профил

Макс Груп 98 ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул.Осми Приморски полк 128, ет. 3, ап. 81
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110043474
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка на кафе и чай
Предмет на дейност: Производство и търговия на всякакъв вид стоки; търговия на едро и дребно; създаване и експлоатация на предприятия в областта на леката промишленост; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция; транспортна дейност, превоз на хора и товари по суша, въздух и вода, включително таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили; туризъм, реклама, лизинг и маркетинг; представителство и агентство в страната и чужбина;извършване на услуги и други дейности в страната и чужбина, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 325 пъти
[2016: 225, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]