Кратък фирмен профил

Инкозметикс АД - Казичене


Контакти

Казичене, 1532
ул. Серафим Стоев 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131263858
Капитал (лв.): 2 040 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия
Общи събрания: Последно - 15.06.2012 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, вътрешна и външна търговия, производствена дейност, обществено хранене, транспорт, строителство и ремонт, битови услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

20.04.2016: Облачнa ERP обхваща цялата оперативна и административна дейност...
30.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.07.2010: Инкозметикс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2010: Инкозметикс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
16.07.2009: Инкозметикс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 190 пъти
[2016: 141, 2015: 39, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 121, 2011: 202, ... ]