Кратък фирмен профил

Текстил груп ООД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Промишлена зона Б, ул. Дарец No 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108522439
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на текстил и текстилни изделия и продажбата им, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, търговски, валутни, складови и лицензионни сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни и строително-монтажни дейности и услуги, лизинг, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви стоки и изделия, незабранени със закон или подзаконов нормативен акт, транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина, отдаване на вещи под наем, инженерингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

09.04.2010: Между 30% и 40% се е свила текстилната индустрия в България за...
04.02.2010: През първия месец на тази година има леко оживление в обема на...
07.12.2009: Износът на облекло и текстил от България за деветте месеца на...
18.09.2009: Текстилният сектор може в най-скоро време да излезе от кризата,...
26.09.2008: Производството в текстилната и шивашката индустрия се е...
18.12.2001: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 984 пъти
[2016: 240, 2015: 108, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 168, 2011: 116, ... ]