Кратък фирмен профил

МОЛ Добрич ЕАД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
ул. Ангелов връх 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175404328
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Строителство на сгради и съоръжения, сделки с недвижими имоти, включително покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, обзавеждане и преустройство на недвижими имоти, вътрешно и външно търговска дейност със стоки, услуги и недвижими имоти, рекламна дейност, маркетингови проучвания и анализи, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица, сделки на търговска представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 

08.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 326 пъти
[2016: 183, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 8, ... ]