Кратък фирмен профил

Еко Био Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Градинарска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130661147
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия със стоки в първоначален и преработен вид, разработка и осъществяване на технологии за преработка и безотпадно ликвидиране на петролни и други видове отпадъци, консултантска дейност, посредничество, представителство, транспортна и спедиторска, лизингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

26.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.01.2007: "Елаците мед" купиха втора общинска пътна фирма "Елаците...
11.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.01.2005: Столичната община обяви процедура за подбор на компании, които...
02.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 289 пъти
[2016: 77, 2015: 20, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 81, 2011: 16, ... ]