Кратък фирмен профил

Спийд уей АД - София


Контакти

София, 1510
ул. Дончо Ватах 67, ет. 1, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131376681
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Общи събрания: Последно - 09.11.2018 
Предмет на дейност: Строителство - изграждане на увеселителни паркове и съоръжения за спорт, туризъм и забавление, както и тяхното стопанисване и управление, организиране на авто- и мотосъстезания, организиране на обучение на водачи за скоростно шофиране, организиране на международен и вътрешен туризъм, туроператорска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, маркетингова, рекламна, инженерингова и предприемаческа дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.
 

13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.07.2007: Съветът на директорите на "Спийд уей" - АД, София, на основание...
06.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 491 пъти
[2016: 232, 2015: 19, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 104, 2011: 42, ... ]