Кратък фирмен профил

БГ Лайт ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4027
бул. Васил Априлов No 155
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115841960
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проекто-конструкторска и инженерингова дейност на електронни устройства и възли, оптикоелектронни, електрически, електромеханични устройства и възли за промишлеността, медицината и бита, сервизна и рекламна дейност, представителство, посредническа и дистрибуторска дейност, производство, търговия, експорт и импорт на всякакъв вид стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

11.02.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 161 пъти
[2016: 53, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]