Кратък фирмен профил

Пещостроене и изолации ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
кв. Лазур, бл. 18, вх.В, ет.6, ап. Десен
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102049506
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на тръбопроводни инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Организация и управление на строителството, изпълнение на строително-монтажни и подготвителни работи на обекти с нефтодобиващо, нефтопреработвателно, нефтотранспортно предназначение на обекти, доставка и превоз на материали, оборудване и други товари, извършване на необходимите за дейността на дружеството всички видове производствени, търговски, посреднически сделки и предоставяне на различни видове услуги, проектантска, научноизследователска и конструкторска дейност, разработка на прогресивни технически направления и стратегии, изготвяне и монтаж на метални конструкции и технически изделия, експорт и импорт на продукция, машини, инструменти и други материали, както и други производствено-търговски сделки, незабранени със закон.
 

16.10.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.09.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
21.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 173,...
17.06.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 362 пъти
[2016: 134, 2015: 16, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 74, 2011: 30, ... ]