Кратък фирмен профил

Геоминерал АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Кракра 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131474990
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 29.12.2008 
Предмет на дейност: Извършване на геоложки изследвания и други дейности по предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства; извършване на дейности по добив на метални и неметални подземни изкопаеми по предоставени концесии; консултации за участие в провеждането на конкурс или търг за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства; проучвания, анализи и консултации за придобиване и управление на дялови участия и за преобразуване на предприятия за търсене, проучване и добив на подземни богатства; дейност на търговско прдставителство и посрдничество; превозни сделки, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона
 

26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.08.2008: Геоминерал АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 245 пъти
[2016: 96, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 12, ... ]